Aby zapisać się na zajęcia pokazowe, wypełnij formularz:

Podając powyższe dane zgodnie z przepisami o danych osobowych i polityką prywatności szkoły językowej English for You – Angielski dla Ciebie Natalia Sidorowska, ul. Młyńska 15, 89-600 Chojnice NIP: 9721183001, wyrażam zgodę na kontakt firmy w celu odpowiedzi. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do wglądu i informacji, usunięcia i przeniesienia oraz sprostowania, uzupełnienia i ograniczenia przetwarzania. *